Region Skånes upphandlingar Försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringsmedicinska utredningar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av försäkringsmedicinska utredningar enligt nuvarande utredningsform Aktivitetsförmågeutredning (AFU). Utredningarna ska tillgodose Försäkringskassans behov av fördjupade medicinska underlag för bedömning och beslut, och belysa hur den försäkrades sjukdom påverkar dennes funktionstillstånd ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter

Upphandlingen avser inköp av försäkringsmedicinska utredningar enligt nuvarande utredningsform Aktivitetsförmågeutredning (AFU). Utredningarna ska tillgodose Försäkringskassans behov av fördjupade medicinska underlag för bedömning och beslut, och belysa hur den försäkrades sjukdom påverkar dennes funktionstillstånd ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv.

Region Skåne uppskattar behovet av utredningar 2025 att motsvara ca 1 200 utredningar i Skåne och Blekinge sammantaget.

Last tender date: 03/13/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9150

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9150&GoTo=TenderLot nr.: 2

Kravspecifikation

Upphandlingen avser inköp av försäkringsmedicinska utredningar enligt nuvarande utredningsform Aktivitetsförmågeutredning (AFU). Utredningarna ska tillgodose Försäkringskassans behov av fördjupade medicinska underlag för bedömning och beslut, och belysa hur den försäkrades sjukdom påverkar dennes funktionstillstånd ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv.

Region Skåne uppskattar behovet av utredningar 2025 att motsvara ca 1 200 utredningar i Skåne och Blekinge sammantaget.

Last tender date: 03/13/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9150

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9150&GoTo=Tender

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-13)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002998