Region Skånes upphandlingar Förmedling av språktolktjänster

Förmedling av språktolktjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser förmedling av språktolk, omfattningen framgår av Upphandlingsdokument. Typer av tolkning som upphandlingen omfattar: •Kontakttolkning. •Telefon och Videotolkning. •On-demand tolkning via telefon. •On-demand tolkning för 1177 via telefon. •On-demand tolkning via app för smartphone.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-POL000320