Region Skånes upphandlingar Förhyrning av éntremattor

Förhyrning av éntremattor

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser hyra av entremattor till Region Skånes lokaler. I uppdraget ingår även att leverantören står för utbyte / återtagande samt rengöring av mattor efter överenskommen intervall.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001624