Region Skånes upphandlingar Förhandsannons Måltider till patienter i Trelleborg, Malmö, Lund och Landskrona

Förhandsannons Måltider till patienter i Trelleborg, Malmö, Lund och Landskrona

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Detta är en förhandsannons gällande upphandling av måltider och livsmedel till patienter i Trelleborg, Malmö, Lund och Landskrona.

Förfarande för upphandlingen: öppet förfarande

Upphandlingen omfattar:

1. Produktion och leverans av måltider.

2. Information och presentation till Användarna vid sjukhusen om matens innehåll, energinivåer,

portioneringsanvisningar, meny m.m.

3. Instruera och utbilda Användarna vid sjukhusen, i samarbete med Beställaren, i hanteringen av

levererade måltider samt servering av dessa.

4. Tillhandahålla ett webbaserat beställningssystem för måltider.

5. Följa upp, förebygga samt korrigera avvikelser.

6. Anskaffa och leverera livsmedel enligt önskemål

Preliminär tidplan för upphandlingen:

Annonsering: slutet av november 2020

Sista anbudsdag: december 2020

Tilldelning: januari 2021

Observera att tidplanen är preliminär.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-11-08

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002370