Region Skånes upphandlingar Företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovårdstjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av företagshälsovårdstjänster med följande delområden:

1. Företagshälsovård

2. Beroendebehandling för medarbetare, Del av dag

3. Beroendebehandling för medarbetare, Internat och Heldag

4. Arbetsförmågeutredningar

5. Utbildningar och seminarier inom arbetsmiljö och hälsa

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-05

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001686