Region Skånes upphandlingar Fordon inklusive service och reparationsavtal

Fordon inklusive service och reparationsavtal

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser personbilar, MPV, minibuss och transportfordon inklusive service och reparationsavtal. Fordonen kommer både vara verksamhetsbundna fordon samt förmånsbilar för Region Skånes personal. Merparten av fordonen kommer att köpas in genom finansiell leasing via Region Skånes aktuella avtalspart.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002201