Region Skånes upphandlingar Foniatristapel ÖNH Malmö

Foniatristapel ÖNH Malmö

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

På ÖNH-mottagningen i Malmö bedrivs, förutom akutverksamhet, även

avancerad foniatrisk undersökningsverksamhet. Bland annat undersöks barn med läpp-/käk-/gomspalt inför operation. För att täcka behovet införskaffades endoskopistapel med specialiserade funktioner med avseende på den foniatriska verksamheten, vilken även inkluderar undersökning med stroboskopi.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002469