Flyttjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser flyttjänst för Region Skåne och det majoritetsägda bolaget Folktandvården i Skåne AB av inventarier och i vissa fall utrustning såsom t.ex. medicinteknisk utrustning inom en byggnad såväl som flyttar mellan byggnader och enheter inom Region Skåne samt i förekommande fall avvecklingstjänst med transport till återvinningsstation och kassering vid tillfällen när flyttgodset ej längre anses kunna återanvändas.

Upphandlingen avser flyttjänst av inventarier och i vissa fall utrustning såsom t.ex. medicinteknisk utrustning inom en byggnad såväl som flyttar mellan byggnader och enheter inom Region Skåne samt i förekommande fall avvecklingstjänst deponering vid tillfällen när flyttgodset ej anses kunna återanvändas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001247