Region Skånes upphandlingar Finansiell leasingtjänst för Region Skånes fordon

Finansiell leasingtjänst för Region Skånes fordon

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser Finansiell leasingtjänst för Region Skånes fordon.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000158