Region Skånes upphandlingar Fastighetskonsult till Nya Sjukhusområdet Lund, NSL

Fastighetskonsult till Nya Sjukhusområdet Lund, NSL

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Upphandling av fastighetskonsult till Nya Sjukhusområdet Lund, NSL. Konsulten kommer ha ett helhetsuppdrag, vilket är uppdelat på kompetenskategorierna Fastighetsvärderare, Exploateringskonsult, Lantmäterikonsult och Transaktionskonsult.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81800000-408594-53001