Region Skånes upphandlingar Extraktionsanalysinstrument

Extraktionsanalysinstrument

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Öka kapaciteten för storskalig analys av SARS-CoV-2 därför önskas 2 snabba Extrationsinstrument med hög kapacitet. Instrumentet ska även kunna analysera andra virus vid behov. Instrumentet ska kunna användas för både DNA- och RNA- extraktion.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002340