Region Skånes upphandlingar Extern Remiss - Utrustning för EMG- och neurografiundersökningar

Extern Remiss - Utrustning för EMG- och neurografiundersökningar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling avser investering av utrustning för EMG- och neurografiundersökningar med anledning att befintlig utrustning har passerat sin tekniska livslängd.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-30)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-08-20

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002235