Region Skånes upphandlingar Extern remiss, Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning

Extern remiss, Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss, synpunkter skickas till Oscar.johansson@skane.se senast den 3/12-2021

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-12-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-POL000535-001