Region Skånes upphandlingar Extern remiss -Teknisk plattform för vård i hemmet, egenmonitorering

Extern remiss -Teknisk plattform för vård i hemmet, egenmonitorering

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss -Teknisk plattform för vård i hemmet, egenmonitorering

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-12-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-12-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI200199