Region Skånes upphandlingar Extern Remiss- Städ utom sjukhusområde

Extern Remiss- Städ utom sjukhusområde

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Observera att detta är en extern remiss. Vi önskar potentiella anbudsgivares synpunkter på underlaget.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-12-07)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-11-29

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002619