Region Skånes upphandlingar Extern Remiss: Reumatologi

Extern Remiss: Reumatologi

Region Skåne Kristianstad

Reumatologi
Sista dagen för synpunkter är 2020-09-27.

Eventuella datum i underlagen, exempelvis sista anbudsdag, kan komma att ändras.

Synpunkter mejlas till Sandra.Allbjer@skane.se

Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till Region Skåne blir allmän handling.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-09-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer