Region Skånes upphandlingar Extern remiss Regionalt behörighetssystem

Extern remiss Regionalt behörighetssystem

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Inför eventuell kommande upphandling av regionalt behörighetssystem önskar Region Skåne inhämta synpunkter från marknaden på samtliga delar av upphandlingsdokumenten.

Remissvar skickas in som bifogad dokument som ni laddar upp i TendSign.

Läs mer i dokument "Inbjudan till extern remiss". Tack för ditt deltagande!

Upphandlingen och efterföljande avtal omfattar leverans och driftsättning av system för administration av behörigheter i Region Skånes olika passersystem enligt givna förutsättningar i förfrågningsunderlaget.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-02-12)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-01-24

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000307