Region Skånes upphandlingar Extern remiss Produkter för Kataraktkirurgi

Extern remiss Produkter för Kataraktkirurgi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser förbrukningsartiklar inom området produkter för kataraktkirurgi och syftar till att teckna ramavtal för försörjning av förbrukningsartiklar till Region Skånes verksamheter inom Kataraktkirurgi.

Extern remiss inför upphandling av produkter för kataraktkirurgi.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-04-25)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002172