Region Skånes upphandlingar Extern remiss PET/CT System

Extern remiss PET/CT System

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss av PET/CT system i syfte att ge potentiella anbudsgivare möjlighet att inkomma med synpunkter.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-16)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001198