Region Skånes upphandlingar Extern remiss - Operationstextilier av engångsmaterial

Extern remiss - Operationstextilier av engångsmaterial

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne planerar att operationstextilier av engångsmaterial och publicerar här utkast på upphandlingsdokument som extern remiss.

Genom extern remiss önskar vi att:

* öppna upp för dialog med bland annat företag och branschorganisationer

* utveckla, kvalitetssäkra och förbättra våra upphandlingsdokument

* öka antalet kvalitativa anbud

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-03)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2024-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000653