Region Skånes upphandlingar Extern remiss - navigerad laser

Extern remiss - navigerad laser

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss på delar av upphandlingsunderlag för eventuellt kommande upphandling av navigerad laser.

Region Skåne planerar eventuellt en upphandling av Navigerad laser och bjuder in leverantörer att inkomma med synpunkter på kravspecifikationen. I den externa remissen publiceras ett utkast på delar av kravspecifikationen och finns att tillgå i bilaga 1 Extern remiss, Kravspecifikation. Den externa remissen avser en eventuell upphandling för navigerad laser med våglängd 577 nm till ögonkliniker i Region Skåne. Utrustningen ska användas på kliniker för laserbehandling av centrala respektive perifera retinala sjukdomar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-18)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002693