Region Skånes upphandlingar Extern remiss - MT-Provtagningsstolar

Extern remiss - MT-Provtagningsstolar

Region Skåne, Kristianstad

Upphandlingen avser ramavtal för inköp av provtagningsstolar med tillhörande service, evt tillbehör

etc. enligt detta upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-18)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2021-10-01

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer