Region Skånes upphandlingar Extern remiss Möbler för patientnära miljöer, personalnära miljöer, suicidpreventiva möbler samt högsäkerhetsmöbler

Extern remiss Möbler för patientnära miljöer, personalnära miljöer, suicidpreventiva möbler samt högsäkerhetsmöbler

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne planerar att upphandla Möbler för patientnära miljöer, personalnära miljöer, suicidpreventiva möbler samt högsäkerhetsmöbler. Region Skåne har publicerat utkast på förfrågningsunderlag som extern remiss.

Vi välkomnar era synpunkter på utkast på förfrågningsunderlag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-31)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI230011