Region Skånes upphandlingar Extern remiss Mobil radiologisk utrustning med intraoperativ navigation

Extern remiss Mobil radiologisk utrustning med intraoperativ navigation

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss av mobil radiologisk utrustning med intraoperativ navigation i syfte att ge potentiella anbudsgivare möjlighet att inkomma med synpunkter.

Extern remiss mobil radiologisk utrustning med intraoperativ navigation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-02)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002345