Region Skånes upphandlingar Extern remiss Medicinsk fotvård

Extern remiss Medicinsk fotvård

Region Skåne, Kristianstad

Aktuella externa remisser

Sista dagen för synpunkter är 2020-10-04.

Eventuella datum i underlagen, exempelvis sista anbudsdag, kan komma att ändras.

Synpunkter mejlas till Sandra.Allbjer@skane.se

Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till Region Skåne blir allmän handling.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-10-04)

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-09-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019-O000678