Region Skånes upphandlingar Extern remiss Inredningstextilier med tillhörande tjänster

Extern remiss Inredningstextilier med tillhörande tjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne planerar att upphandla Inredningstextilier med tillhörande tjänster och har publicerat utkast på förfrågningsunderlag som extern remiss.

Genom extern remiss av förfrågningsunderlag önskar vi att:

• öppna upp för dialog med bland annat företag och branschorganisationer

• utveckla, kvalitetssäkra och förbättra våra förfrågningsunderlag

• öka antalet kvalitativa anbud

Vi välkomnar era synpunkter på utkast på förfrågningsunderlag.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-19)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-09-05

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI220117