Region Skånes upphandlingar Extern remiss inför upphandling av Granskningsskärmar

Extern remiss inför upphandling av Granskningsskärmar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen omfattar levererans av granskningsskärmar som ska användas för diagnostisk granskning av radiologiskt och fysiologiskt bildmateria

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-04)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001848