Region Skånes upphandlingar Extern remiss inför upphandling av Angiografiutrustning, Kristianstad

Extern remiss inför upphandling av Angiografiutrustning, Kristianstad

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne avser att genomföra en upphandling av Angiografiutrustning till Kristianstad och vill inför denna få in synpunkter från potentiella leverantörer på de olika krav som utgör en preliminär kravspecifikation på utrustningen, vänligen se Bilaga 1 - kravspecifikation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-17)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2021-06-10

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210096