Region Skånes upphandlingar EXTERN REMISS Företagshälsovårdstjänster

EXTERN REMISS Företagshälsovårdstjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne ska upphandla Företagshälsovårdstjänster och för att upphandlingen ska bli så bra som möjligt, välkomnar vi era synpunkter på utkast på förfrågningsunderlag som ni finner via länk www.skane.se/externremiss.

Mejla era synpunkter senast 2021-04-27 till helena.thunblad@skane.se. Observera att inga synpunkter ska lämnas via Tendsign.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-04-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

EXT-2020-O001686