Region Skånes upphandlingar Extern remiss för utrustning på- och avkorkare

Extern remiss för utrustning på- och avkorkare

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Region Skåne avser att upphandla automatiska på- och avkorkare till SBS 96-rack och rör.

Arbetet med upphandlingsdokumenten pågår och Region Skåne har för avsikt att annonsera upphandlingen inom kort. Som en ytterligare kvalitetssäkrande åtgärd samt som ett sätt att dra nytta av den kunskap som potentiella leverantörer besitter så önskar Region Skåne inför annonsering av upphandlingen erhålla eventuella synpunkter från potentiella leverantörer.

Region Skåne avser att upphandla automatiska på- och avkorkare till SBS 96-rack och rör.

Arbetet med upphandlingsdokumenten pågår och Region Skåne har för avsikt att annonsera

upphandlingen inom kort. Som en ytterligare kvalitetssäkrande åtgärd samt som ett sätt att dra nytta

av den kunskap som potentiella leverantörer besitter så önskar Region Skåne inför annonsering av

upphandlingen erhålla eventuella synpunkter från potentiella leverantörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-20)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001225