Region Skånes upphandlingar Extern remiss - Flyttjänster

Extern remiss - Flyttjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne planerar en eventuell kommande regionövergripande upphandling av flyttjänster.

Som en del av förberedelsearbetet önskar Region Skåne synpunkter på kravspecifikation och utvärderingsbilaga.

Synpunkter skickas via mail till sabina.bengtsson-chaudhary@skane.se senast den 2021-12-02.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-02)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2021-11-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001247