Region Skånes upphandlingar Extern remiss Expedierings- och sampackningstjänst för dialys och parenteral nutrition i hemmet

Extern remiss Expedierings- och sampackningstjänst för dialys och parenteral nutrition i hemmet

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss avseende upphandling av Ramavtal för Tjänsten expediering och sampackning av läkemedel och förbrukningsmaterial till patienter inom öppenvården med peritonealdialys (PD), hemodialys (HD) eller parenteral nutrition (PN)/intravenösa vätskor IVV) i hemmet.

(Meddelande om request for information, RFI)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2024-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O001010