Region Skånes upphandlingar Extern remiss - Engångsprodukter för angiografi och intervention standard

Extern remiss - Engångsprodukter för angiografi och intervention standard

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss av upphandlingsdokument inför upphandling av engångsprodukter för angiografi och intervention standard

Upphandlingen avser engångsprodukter för angiografi och intervention

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-20)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2021-06-09

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Blekinge län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019-O002642