Region Skånes upphandlingar Extern remiss efter avbrytande av upphandling 2022-O000233 Defibrillatorer Region Skåne

Extern remiss efter avbrytande av upphandling 2022-O000233 Defibrillatorer Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne vill med anledning av avbrytandet av upphandling 2022-O000233 Defibrillatorer till Region Skåne bjuda in marknaden att inkomma med synpunkter. Syftet med denna Externa remiss är att ev. förändra Kravspecifikationerna innan ny upphandling kan annonseras.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002380