Region Skånes upphandlingar Extern Remiss Digitalt Verktyg för Kognitiva Tester

Extern Remiss Digitalt Verktyg för Kognitiva Tester

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne planerar att upphandla ett digitalt verktyg för Kognitiva Tester och har publicerat utkast på kravspecifikation, administrativa föreskrifter samt huvudavtal med bilagor som extern remiss. Genom extern remiss av önskar vi att:

• öppna upp för skriftlig dialog med bland annat företag och branschorganisationer

• utveckla, kvalitetssäkra och förbättra vår kommande upphandling.

• öka antalet kvalitativa anbud

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2024-04-22

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000950