Region Skånes upphandlingar Extern remiss - Digitalt egenvårdsstöd hjärtsvikt

Extern remiss - Digitalt egenvårdsstöd hjärtsvikt

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss Digitalt egenvårdsstöd hjärtsvikt

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-09-29)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001906