Region Skånes upphandlingar EXTERN REMISS - Banktjänster och kortinlösen

EXTERN REMISS - Banktjänster och kortinlösen

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne planerar en upphandling av Banktjänster och kortinlösen och bjuder in leverantörer att inkomma med synpunkter på förfrågningsunderlaget.

Syftet är att upphandlingen och dess utförande ska bli så affärsmässig och transparent som möjligt samt ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som potentiella leverantörer besitter.

Genom den externa remissen av önskar vi att:

• öppna upp för dialog med bland annat företag och branschorganisationer

• utveckla, kvalitetssäkra och förbättra vår kravspecifikation

• öka antalet kvalitativa anbud

Vi välkomnar era synpunkter på de krav som framställs i bifogat förfrågningsunderlag. Lämna synpunkterna via TendSign genom att bifoga dokument nedan eller genom att ange era synpunkter i fritextfältet nedan.

Region Skåne förbehåller sig rätten att ta kontakt med respektive leverantör för kompletterande uppgifter.

När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom samtliga inkomna synpunkter och utformar eventuellt ett slutligt förfrågningsunderlag med bland annat kravspecifikation som vi därefter publicerar elektroniskt. Mejl, handlingar eller brev som skickas till Region Skåne blir enligt huvudregeln offentlig handling. Vi saknar möjlighet att lämna återkoppling på inkomna synpunkter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-19)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000154