Region Skånes upphandlingar Extern remiss Avfallshantering för Region Skåne

Extern remiss Avfallshantering för Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss för avfallshantering för Region Skåne.

Sista dagen för synpunkter är 2020-10-13.

Synpunkter på den externa remissen skickas till ansvarig inköpare, Sabina.Bengtsson-Chaudhary@skane.se

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-10-13)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001183