Region Skånes upphandlingar Extern remiss av tidigare upph 2021-O000625 Bilaga 1C Kravspecifikation RF_HF diatermi

Extern remiss av tidigare upph 2021-O000625 Bilaga 1C Kravspecifikation RF_HF diatermi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne annonserade 7/3 2023 en upphandling avseende inköp av HF/RF diatermi, delområde 3 diarienummer 2021-O000625. Det kom inte in några anbud på detta delområde.

Syftet med denna Externa remiss är att ev. förändra Upphandlingsdokumenten för att skapa ny upphandling och förutsättningar att öka konkurrensen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-24)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-08-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002257