Region Skånes upphandlingar Extern remiss Återbrukade möbler med tillhörande tjänster

Extern remiss Återbrukade möbler med tillhörande tjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss Återbrukade möbler med tillhörande tjänster

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-02-01)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210008