Region Skånes upphandlingar Extern remiss 2022-O001929 Förband och sårbehandling

Extern remiss 2022-O001929 Förband och sårbehandling

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne planerar att upphandla Förband- och sårbehandlingsprodukter och har publicerat utkast på förfrågningsunderlag som extern remiss.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-22)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-09-10

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI230163