Region Skånes upphandlingar Expansion, Bussdepå Lund

Expansion, Bussdepå Lund

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Projektet består av tillbyggnad av befintlig bussterminal med nya verkstäder, en ny tvätthall, ca BTA 2000 kvm och ombyggnad av delar av befintlig byggnad, ca BTA 1000 kvm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

8179000-403867-50002