Eventbyrå

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser eventbyrå.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002606