Region Skånes upphandlingar Evakueringslokaler för godsmottagning och avfallsstation Hässleholms sjukhus

Evakueringslokaler för godsmottagning och avfallsstation Hässleholms sjukhus

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Verksamheterna är i dag lokaliserade inne på sjukhusområdet i Hässleholm. De nu brukade lokalerna kommer att rivas i samband med byggnationen av FORTH.

Den aktuella verksamheten ska lokaliseras till tillfälliga lokaler på sjukhusområdet i form av modulbyggnader. Uthyraren av modulerna ska svara för erforderliga markarbeten på av Regionfastigheter anvisad mark. Vidare ska uthyraren svara för anpassning av moduler samt montering och demontering av dessa.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-10-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93080100-405051-40026