Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Helle Linck-Riedhamer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-04-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-VV000421