Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Anna-Maria Von Reis

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-01-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV001235