Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Ingrid Schlegel

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-04)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-06-07

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022VV000416