Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Kristianstad

Ann-Sofie Karlsson

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-06-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-VV000424