Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Ersättningsetablering sjukgymnastik/fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Svante Björkeling

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-VV001027