Region Skånes upphandlingar Ersättningsetablering Sjukgymnastik/Fysioterapi heltid

Ersättningsetablering Sjukgymnastik/Fysioterapi heltid

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Helene Sjölin

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-04)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-VV001313